Follow

Skrypt komunikatora został zmieniony z słabo działającego JSXC na elegancki ConverseJS.
Automatyczne logowanie będzie za kilka dni, gdy upewnię się że jest bezpieczne (+ przyciski do wygodnego otwierania rozmowy w profilach użytkowników) :)

@xaphanpl nie wiem co zrobić by porozmawiać. chyba że to odrębny program do jabbera

@konto w wersji webowej po prawej stronie na dole masz przycisk "przełącz rozmowę", kliknij go a pojawi się formularz logowania (w Twoim przypadku używasz loginu konto@101010.pl i hasła do swojego konta). I działa. :)

@xaphanpl ops nie pomyślałem by używać przeglądarki

@konto
U mnie któryś dodatek do FF blokuje tą funkcję (albo jest to Decentraleyes albo Disconnect, bo nie podejrzewam HTTPS everywhere ani uBlock Origin ani nanoDefendera ani cookie autodelete)
@xaphanpl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!