Follow

XMPP już działa w normalnym trybie i można swobodnie korzystać. :)

@m4sk1n No właśnie nad nim myślałem. :) Tylko muszę się wkopać w dokumentację żeby autologowanie działało.

@xaphanpl moim zdaniem Mastodon bardzo dużo by zyskał na interfejsie pod DM-y przypominającym popularne komunikatory, wydaje mi się to (przynajmniej podstawowa implementacja) proste w realizacji, może kiedyś się pobawię jak znowu wezmę się za rails

@m4sk1n No dla mnie podstawowa funkcjonalność FB to komunikator i mniej więcej coś takiego bym widział tutaj (i też dlatego w tej chwili jest XMPP). Mam nadzieję że w ciągu 2 tygodni uda mi się to odpalić całkowicie. (acz nie ukrywam że w rails jestem tępy i mogę mieć opóźnienie).

@xaphanpl mi się tu marzy po prostu ładne opakowanie pod activitypubowe DM-y, chyba serio kiedyś coś takiego napiszę

@xaphanpl widzę że jest PR z API pod dokładnie to o czym pisałem, thanks @Gargron

@m4sk1n Tylko pytanie jak z bezpieczeństwem tego rozwiązania? Bo AP chyba nie było robione z myślą o prywatnej korespondencji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!