Follow

No to jeden bank już wtopił na RODO. Omsknął się palec i wysłali nie ten szablon co trzeba. :D
Sprawa wyjaśniona na infolinii i niedługo mam się spodziewać maila z przeprosinami.
Notabene nie zazdroszczę im teraz ataku na infolinię...

· · Web · 0 · 1 · 0
@xaphanpl przeczytałeś te wszystkie wiadomości czy cię RODO-spamerzy dopadli? :)
obraz.png

@pokrzywa Ta poczta ma 10 lat i nie wywaliłem żadnego maila. :D Dodatkowo ze 2 lata temu zmieniłem końcówkę i teraz robi za spamcenter. Jeszcze z rok i ją pewnie skasuje, tylko muszę znaleźć czas żeby ją przejrzeć czy nie ma tam czegoś istotnego.

@xaphanpl ja robię za Janusza na darmowym koncie protonmail :) dlatego przeżyłem szok :D
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!