@siloam @robert_wolniak @teetotaller @mkljczk @wwrsj @xaphanpl

Bo ludzie boją się dyskusji konstruktywnej na argumenty, nie uczą się od innych z innymi poglądami. Dlatego wolną otaczać się ludźmi którzy się tylko i wyłącznie z nimi zgadzają. Ja wolę różnorodność w dyskusji, z socjalistą rozmawiam tak samo jak z nacjonalistą bo od każdego można się czegoś nauczyć. Każdy ma swój punkt widzenia który jest efektem drogi jaką w życiu przeszedł. Rozmawiać z każdym warto i różnymi ludźmi warto się otaczać o ile tylko to co mówią potrafią argumentami wytłumaczyć i nie przeszkadza im inne zdanie.

Bardzo dobry pomysł z rozszerzonym panelem.
Przy wgrywaniu pliku na avatara konieczna jest uwaga, by wgrywane zdjęcie było w formacie 1:1 - prosto mówiąc - kwadracik. Inaczej zostanie zniekształcone.

Ewangelista opowiada o dwóch spektakularnych cudach 'a jedno zaraz po drugi, by pokazać, że Jego moc się nie wyczerpuje, by pokazać jak bardzo Jego łaska przekracza wszelkie nasze oczekiwania i wyobrażenia, jak nie mieści się w naszym schematycznym myśleniu.

Witam platformę społecznościową Mastodon 101010.pl 👍

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!