t.me/c/1418590815/332

genetycznie zmodyfikowane i zaszczepione mRNA osoby są prawnie tzw. trans-ludźmi, nie otrzymują żadnych praw człowieka ani nawet innych praw państwa.

Wszystko to dotyczy nie tylko zaszczepionych osób mieszkających w USA, ale na całym świecie każdego, kto ma surowice mRNA.
supremecourt.gov/opinions/12pd

Czy ktoś oblatany w angielskim mógłby sprawdzić zawartość tego tekstu ??

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że zaszczepione osoby na całym świecie są uważane za opatentowane i faktycznie stają się własnością konkretnego producenta, którego genetycznie zmodyfikowany materiał otrzymali poprzez szczepienie.

supremecourt.gov/opinions/12pd

@piotr_losy To jest z 2021 roku. Faktycznie jakoś było o tym na TT "głośno" jakiś czas temu natomiast nie wydaje się, żeby "władcy" świata teraz powoływali się na to i uważali każdego zaszprycowanego za swoją własność albo kogoś, komu żadne przywileje i prawa się nie należą.

Follow

@piotr_losy Przepraszam, z 2012 - odruchowo 21 wpisałem ;)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!