Jaki jest najprostszy sposób żeby postawić bota który będzie repostował treści z Twittera na Mastodonie? Sprawdziłem jednego, używa twittRSS które nie działa. Sprawdziłem drugiego - muszę mieć konto developerskie na twitterze. Jak żyć?

(myślałem żeby postawić takiego bota dla XR Polska, bo z jednej strony wstyd, że nie mamy Mastodona, z drugiej - nie ma ludzi żeby obsłużyć kolejne social medium)

@flamenco108 ok, żeby nie było, to to jest mój prywatny luźny pomysl, nie konsultowany ani z grupą IT, ani Media i Komunikacja XRu, na razie chciałbym wiedzieć, czy to się da i czy ma to sens. Może nie ma.

Mastodonowe konto bota byłoby i tak na social.rebellion.global, więc nie ma zagrożenia że twitterowy ściek polityczny zacznie przeciekać na 101010.

p.s. w drugą stronę - z Mastodona na Twittera - też w sumie by mogło być.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!