Dobra, lurkowałem przez parę dni, ale widzę że jest tu tradycja że ludzie się witają. W takim razie dobry wieczór!

Jeśli no mnie chodzi, to interesuję się głównie fantastyką (w formie książkowej) i ekologią - bonusowe punkty jeśli jedno i drugie się łączy, ale dobrym hardSFem na inny temat również nie pogardzę (i już widziałem tu gdzieś dyskusję o "Dziadach Polskiej Fantastyki" i Dukaju, więc jestem w domu).

W ogóle to czuję tutaj trochę klimat forów sprzed 10-15 lat, myślałem że Facebook to zabił, ale na szczęście nie do końca.

· · Web · 1 · 2 · 5

@varelse Ja tam gbur jeden nieokrzesany się nie przywitałem (nie to żebym miał taki stajl, nic nie wiedziałem o takim zwyczaju) Co do for to nie wiem, ale ogólnie to taka bardziej tweeterowa społeczność chyba, co powoduje że obce indywidua zaczynają do siebie gadać gdy tylko coś ich zainteresuje. I są nawet emotki!

@seachdamh No wiadomo, że w pierwszym rzędzie Mastodon to zamiennik Twittera, ale różnica jest np. taka, że możesz przeglądać "local" (i póki co jest to społeczność zbliżona liczebnością raczej do forum, niż całego Twittera).

@varelse a to tak, faktycznie z punktu widzenia tweetera serwer można nazwać kameralnym.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!