Follow

Miło, skromnie, ale czy warto tu zostać?

· · Web · 8 · 2 · 0

@szymondebinski zależy jakie się ma oczekiwania, ja myślę że warto 😁😊

@szymondebinski
A gdzie tam. Spamujemy, zrzędzimy i nie odpowiadamy na pytania.

@szymondebinski Zależy od oczekiwań. Mnie tam się tutaj podoba i odkąd usunąłem FB to jest to moje jedyne social medium. Co prawda dostępu do informacji za dużo tutaj nie mam interesujących, ale i tak :)

@robert_wolniak na twiterze rok zajęło mi poszukiwanie sensownych ludzi.

@szymondebinski Aaaa. To nie - tutaj można szybciej :D ...chyba.

Tak czy siak: rozejrzyj się, pozwiedzaj odmęty Fediversum i sam oceń czy warto :)

@szymondebinski równie dobrze można zapytać "fajnie, ale czy warto tutaj wpuścić?" :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!