Tak siedząc z nudów na Badoo, Tinderze, Facebook Randki zauważyłem jedną smutną rzecz: Jak szybko te aplikacje przyzwyczajają do skreślania ludzi z błahych powodów...
Przykre to.

@arkadiusz_wieczorek @xaphanpl
Tak stworzyliśmy tą naszą nową rzeczywistość... myślenie tylko o sobie, możliwość zmiany partnera jak przysłowiowe rękawiczki. Zniszczyliśmy sami więzi międzyludzkie. Już mało kto walczy na śmierć i życie o swojego partnera bo nie jest to wygodne.Teraz ludzie jak coś nie pasuje to nie naprawiają swoich relacji tylko zmieniają partnera. Przykre to i smutne ale taki to "europejski postęp" .Przestaliśmy rozmawiać między sobą o problemach bo lepiej iść gdzie indziej... na chwilę będzie lepiej i znów błędne koło będzie się toczyło... ehh....

Dlatego ja wole być zacofany ;)

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!