Gdzie jest mateposting? Otworzyłem zapisy na tydzień.

Follow

@not7cd

Ox3c mnie dyskryminuje że względu na położenie geograficzne. Czytaj nie jestem z Trójmiasta. Wrocław żąda dostępu do morza!!! 🤣🤣😂😅

@sp6ina jak chcesz tu konto to musisz nas przynajmniej odwiedzić ;)

Ogólnie nie chciałem się rzucać na całą Polskę tylko na społeczność HSu i jego okolice. Zobaczymy gdzie ta ideą powędruje. I to teżjest CTA, załóż swoją lokalną instancję!

@not7cd
Panie, ja ostatnio miałem maraton 13 dni roboczych w pracy a ty mi mówisz o jakiś ekspedycjach. Jeszcze 4 dzieci w domu i większość moich planów w łeb strzela. Także plany ja odkładam ci najmniej na 4 lata 😂

@sp6ina czy jest jakiś bot przypominajka, która odezwie się za 4 lata?

@not7cd
Oprócz Żony która ci chwila przypomina o zadaniach bojowych w domu i marudzi ile to już czasu minęło od kiedy mnie o to poprosiła to innych takich przypominajek nie znam 😅 Ale jak pójdą do szkoły to powinno być u mnie luźniej.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!