sp6ina boosted

„Ktoś mógłby zapytać: jeśli nasze idee polityczne i prawne rzeczywiście opierają się na logice niewolnictwa, to jakim cudem udało nam się je znieść? Oczywiście cynik może twierdzić, że tak naprawdę nie znieśliśmy niewolnictwa, lecz daliśmy mu nową nazwę. I będzie miał trochę racji. Starożytny Grek uważałby różnicę między niewolnikiem a zadłużonym pracownikiem najemnym w najlepszym razie za kruczek prawny”.
Fragment z książki: „Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat”, David Graeber.

opensuse.org/

Jedna z najbardziej niedocenionych dystrybucji Linuxa.

myślałem że tutaj to mnie ominie... ale jednak nie. Eh. .. nie może ktoś normalny mnie śledzić tylko dane sexoreklamoboty 🤔

...pokonanie siebie i swoich słabości to większy sukces niż pokonanie wielotysięcznej armii. - Colleen Houck 'Klątwa Tygrysa'

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!