@xaphanpl To zaskoczenie, myślałem będzie to kwota bliżej 500 PLN niżeli 1500 PLN.

Na której usłudze hetznera to jest postawione?

@midline O, akurat o tej minimalnej liczby subów to nie wiedziałem. Ale z drugiej strony to jest tylko i wyłącznie jakiś dodatek do samego protokołu lbry i jego blockchain, który miał ułatwić twórcą wrzucenie materiałów z yt i nie jest jego integralną częścią. :D
Natomiast nie widzę czemu lbry nie miałoby spełniać kryteriów otwartości i dostępności. :P

btw. może kiedyś zrobicie jakiś podcast z tematyką alternatyw do YouTube i omówieniem aspektów polityki prywatności z punktu widzenia twórcy i widza.

@xaphanpl Podsumowując 130 PLN. A ile wyniosły koszta utrzymania serwera w roku 2020?

@midline Czy macie zamiar pojawicie się jeszcze kiedyś na lbry (odysee.com)? 😅

@midline Czy ja dobrze zrozumiałem że jeżeli kogoś nie stać na grę komputerową, to jest on dyskryminowany? 🤨

@midline Linuxowy protoplasta andridowego DiskUsage to xdiskusage

@xaphanpl Podejrzewam że jeżeli byłyby jakieś kosztorysy czy też raporty co kwartał na temat utrzymania serwera i statystyki dotacji od użytkowników, to być może więcej by ludzi wpłacało.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!