Here's a little thing that may not be obvious to many people....

When you install an open-source app from Google Play or the Apple app store, there is no guarantee that what you install actually matches the public code.

@fdroidorg are doing a great service. They independently build the public source code for apps from scratch, review for common issues, and publish their builds. Thanks to "reproducible builds" it's possible to verify they do not tamper with the code.

f-droid.org/en/docs/Security_M

OpenSearch has reached 1.0 - it's a fork of the last Apache-licensed ElasticSearch. Glad to see FOSS working as it should when the original devs take a different path: opensearch.org/blog/updates/20 #linux #opensearch #elasticsearch #fork #foss

@didek @smigol @crusom @midline biorąc pod uwagę wasze komentarze uzupełniłem ostatni artykuł ICD o kwestie blokowania trackerów:

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Co do DNSów, poszukałem i OpenDNS nie jest open-source... NextDNS również nie. Wymieniłem w artykule: AhaDNS, OpenNIC oraz AdGuard DNS, aktualnie przełączyłem się na AdGuard DNS.

@AntennaPod a great #FLOSS #PodCatcher for #Android has joined the #Fediverse. 😊 🎉 We'd like to extend a warm welcome. 💕 So if you love #Podcasts and #FreeSoftware you might want to take a look at #AntennaPod. Although we suspect most of you know the project already anyway. 😉

f-droid.org/packages/de.danoeh

🎂 Dziś Szmer obchodzi pierwsze urodziny!

Z tej okazji chcemy Wam podziękować za zaufanie, obecność i zaangażowanie, którymi obdarzyliście i obdarzyłyście ten projekt.

w linku m. in. statystyki c:
szmer.info/post/6316

@siloam @xaphanpl
Teraz, gdy ceny kart graficznych i innych komponentów poszły w górę, można uświadamiać ludzi jak ważne jest to, że w przypadku komputerów nie trzeba kupować nowego sprzętu, aby mieć nowy system.
I Linux nie tylko będzie idealnym tego przykładem, ale również rozwiązaniem, oszczędnością itd.
Trzeba o tym mówić, bo większość osób pewnie zostanie przy starej wersji systemu (jak z  Windows 7), bo nawet nie będzie znała alternatyw.

Polska Press, przekaże dane o Tobie do 830 podmiotów, jeżeli wyrazisz na to zgodę. „Szanujemy Twoją prywatność”

/arek

Internet jest pełen technologii, które pomagają zarówno nam, jak i wszechobecnym reklamodawcom. Opisujemy najważniejsze z nich i tłumaczymy zasady ich działania.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Czy ktoś z Was ostatnio też dostał nieproszony telefon gdzie probowali wepchnąć jakieś spotkanie informacyjne o szczepionkach? W zamian za pulsoksymetr?

Jeżeli tak, proszę o PW. Mam pomysł jak uprzykrzyć życie tej firmie.

Resztę z Was proszę o RT dla zasięgu :)

Polish university student Wojciech Kosior shares his story of how he managed to graduate without being forced to use Zoom, Skype, or other nonfree programs: u.fsf.org/3bv

Looking for people who regularly use screen readers to browse the web.

A dev version of #keyoxide [1] currently has 100% #accessibility score by #lighthouse [2] and 0 errors according to WAVE [3] but still I'd hope to receive some real-world feedback and ensure what I develop can truly be used by all.

Boosts appreciated.

[1] dev.keyoxide.org
[2] web.dev/measure
[3] wave.webaim.org

Wie ktoś w jakim celu protokół Mastodona używa kluczy RSA?

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!