Jakiś artykuł z komputer świata, mniejsza o czym. za to fascynuje mnie sposób podania źródeł. To jest w ogóle poprawne tak podawać źródła/źródło?

Tłumaczenie mastodona jest jakieś dziwne (i kaprawe) - skąd te "przedmioty" zamiast "wpisy/tooty"

W Bełchatowie zapomnieli po prostu napełnić miski swoim co ctom-elektrykom

Poprawki naniesione przez pana Wojciecha Włoskowicza, głównie dla tych co nie tykają shitbooka. Oryginalny autor: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki 😆 W tekście nadal kryje się trochę rzeczy do podkreślenia.

@xaphanpl O. Skoro pojawia się tutaj człowiek od problemów technicznych. Próbuję uruchomić na koncie autoryzacje 2fa i nieodmiennie, niezależnie od aplikacji jakiej używam do generowania kodów (google, andOTP, jakieś tam inne) przy próbie uruchomienia jej dostaję coś takiego. Dodam jeszcze że czas u mnie na pewno jest poprawny a różnica w stosunku do Time.is wynosiła -0.001 sekundy.

Taki prawie-że-memem z 2017 ale jakoś mało śmieszny gdy popatrzy się z przez pryzmat dyskusji w kraju o COVIDzie i wypowiedzi wielu (często zdawałoby się - poważnych) ludzi.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!