Czy tootowanie z terminala ma jakiś głębszy sens? Tak poza tym, że się da.

@jaczad Ja ostatnio trochę testuję z tego powodu, że mam wtedy dużo większe szanse na nie wciągnięcie się w scrollowanie, dzięki dużo skromniejszej stronie wizualnej.

Ja próbuję, ale wysłać umiem, a interakcji już nie umiem zrobić. Czegoś nie ogarniam. Teraz odpisuję z przeglądarki:)
@rogatywieszcz

@jaczad

Ja teraz też odpisuję z przeglądarki. Jak piszę z terminala to własnie o to mi chodzi, żeby interakcja była utrudniona, bo mam problem ze skupieniem się.

Ale toot umożliwia interakcję całkiem nieźle, da się przeczytać powiadomienia i na nie odpisać a i załączniki też można włączyć, tylko już w przeglądarce się otwierają.

Wolałbym nawet jakieś inne znaleźć narzędzie, które umożliwia jedynie wysyłanie. Czego Ty używasz?

Follow

@rogatywieszcz @jaczad ja ostatnio zaczołem używać a. zupełnie nie podszedł. Tut wydaje się sensowniejszy.

@seachdamh @rogatywieszcz @jaczad „toot tui” vs „tut”, dla mnie pierwszy wygodniejszy. Samego „toot” z lini poleceń to używam rzadko, tylko tego z tekstowym interfejsem. Wtedy nie widzę obrazków.

@szczezuja Tego tut chyba nie ma na MacOS. TUI mam, ale mi nie leży.

@szczezuja @seachdamh @jaczad
Ale w toot tui chyba nie załączysz obrazka? Czy się mylę?

W Toot dołączysz. Dokładniej - wyślesz obrazek. Nie wiem, czy da się zrobić post z obrazkiem.
@rogatywieszcz @szczezuja @seachdamh

@jaczad @szczezuja @seachdamh

W toot się da dołączyć obrazek, dodać opis, ustawić widoczność... wszystko jest. Ale w toot tui nie wiem.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!