Follow

Dlaczego nie cierpię obecnych "smart"phonów: wstaje rano, całkiem wyspany i zadowolony i w tym zadowoleniu patrząc na zegarek okazuje się, że pracę zacząłem 20 minut temu. Komórka się rozładowała a ja zapomniałem ją podpiąć. I jakoś tak mi to przypomniało że w każdym z moich starych dumbfonów (nokie x3, samsung, siemens c-coś tam, samsung b-coś tam) nawet jak się wyłączyły z powodu rozładowania to wciąż alarm dzwonił. Meh.

@seachdamh Dlatego od paru lat używam zegarka z alarmem. Old but gold.

@rogatywieszcz mój umrzył jakiś czas temu (po wielu latach bohaterskiej służby) i jakoś nie dorobiłem się zastępcy...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!