I przeczytane. Premiera dopiero jutro, ale już dzisiaj Empik się wywiązał by mi go dostarczyć.

Dla miłośników Kajka i Kokosza gorąco polecam! Mega dużo odniesień do oryginału, ale też i sporo nowoczesnych smaczków. Duży znak jakości od Szkodnix'a :D

@robert_wolniak o no proszę, trzeba będzie nadrobić braki... :D

Follow

@robert_wolniak za dziecka. Zresztą podobnie jak Thorgale...

@seachdamh za Thorgala też myślę czy się nie zabrać, ale problem jest taki, że tego jest sporo do nadrabiania :D

Z Kajkiem i Kokoszem takiego problemu nie ma bo jednak tych tomów nie ma jakoś super dużo. A niebawem będzie jeszcze łatwiej bo w listopadzie planują wydać wydania zbiorcze w twardej okładce :) będzie osiem grubych tomów ze wszystkimi starymi komiksami.

@robert_wolniak Oh, Thorgal jest genialny. Zaczytywałem się w tym :D Nie zastanawiaj się tylko zabierz się.

@seachdamh Muszę poszukać jak to teraz wygląda. Thorgala na pewno Egmont wydaje więc pytanie jak tam z tymi wydaniami to wygląda.

@robert_wolniak Mama czytała ze mną te komiksy. Doszło do tego, że musiałem się z nią ścigać kto pierwszy będzie mógł przeczytać zeszyt 😂 Często przegrywałem, bo używała nieeleganckich metod jak: "zrobiłeś pracę domową - pokaż w takim razie"

@robert_wolniak dokładnie! Do dzisiaj mam traumę, jak tak można było się nad dzieckiem znęcać.

@seachdamh Patrząc na to, że jestem rocznik '94 to... chyba poza czasem i przestrzenią :D

@seachdamh 38 tomów widzę w twardej oprawie - ok, co tu dużo mówić, nie znajdę tyle miejsca u siebie jeszcze :D Ale na pewno zastanowię się nad tym. Bo słyszę sporo dobrego.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!