Dziś częściej płacimy za usługi, niż produkty, nawet jeżeli fizycznie jest to produkt. 😕

@midline ano, w końcu społeczeństwo postindustrialne :v

Follow

@crusom @midline Ale też coraz częściej zdawałoby się rzeczywiste produkty aby spełniać swoją funkcję - muszą działać korzystając z dostarczonych przez kogoś usług. Opaski sportowe, smartfony, gry... coraz mniej jest autonomicznymi, rzeczywiście odrębnymi produktami które mogą spełniać swoje funkcje wyłącznie bazując na sprzęcie, który ty jako użytkownik masz w "ręku" (albo kodzie uruchomionym wyłącznie na twoim komputerze w przypadku gier/oprogramowania).

@midline @seachdamh softwareowe blokowanie funkcjonalności urządzeń?
Summon Apple

@crusom @midline przecież proceder stary jak świat. Wyłączone cory w prockach, serwery dostarczane z nieaktywnymi prockami, układy SOC z wyłączną częścią funkcjonalności...

@seachdamh @crusom @midline Mógłby mi ktoś wytłumaczyć po co producenci wyłączają w niektórych modelach rdzenie. Na mój rozum to bez sensu bo to nie zmniejsza kosztów a z włączonymi wszystkimi rdzeniami procesory są atrakcyjniejsze cenowo.

@Eryk @crusom @midline taniej mnieć mniejszą ilość linii produkcyjnych produjących za to większe (dłuższe) partie tego samego fizycznie towaru.

@seachdamh @Eryk @crusom tak, znajomy pracuje jako automatyk przy Volkswagenie i tam nie robią rzeczy, które potrzebują drastycznych zmian na linii produkcyjnej

Podejrzewam, że może być tak, że drugi rdzeń nie jest sprawdzony lub nie do końca sprawny. W ZX Spectrum było 48kb pamięci (3x16kb). Jednak kości były 32kb. Wtedy właśnie tak to wyjaśniał producent. @Eryk @seachdamh @crusom @midline

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!