Sobie zrobiłem konto na , z czystej geekowskiej ciekawości. I na razie takie letnie wrażenia przyznam się szczerze.

@seachdamh
No i co najbardziej rzuca się w oczy w porównaniu z mastodonem ?

@sp6ina pomijając, że to trochę inne typy użycia (facebbok vs tweeter), to zdecydowanie interfejs mastodona jest dużo bardziej dopracacowany, skórki lepiej "wykończone". Frendica wygląda momentami mocno topornie w niektórych rzeczach... Na razie mówię tylko o look & feel, zupełnie nie wiem jeszcze nic o społeczności w niej.

Follow

@mkljczk @sp6ina nie wiem jeszcze ile to wina konkretnego serwer a ile samego skryptu - do porozglądania się użyłem squeet.me - statystki obiecują dużo nie tylko postów ale też reakcji na nie. Ale UI faktycznie jest... mocno przeciętnie. Masa niedoróbek - tutaj brakuje opisu do ikony działania, tutaj jakoś dziwnie się wgrywa grafiki, jak przełączysz na tryb ciemny masz jakieś dziwne czcionki i nijak w preferencjach możliwości zmiany. Takie trochę sprawia wrażenie, że wciąż beta

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!