Czy jest tu ktoś obeznany z kompilowaniem i mógłby wytłumaczyć co nieco mało ogarniętemu noobowi jak ja o co chodzi z tym błędem?

[user@fedora AOSP]$ make -j4
20:26:08 Failed to run javac: exec: "javac": executable file not found in $PATH
panic: Failed to run javac: exec: "javac": executable file not found in $PATH

goroutine 4 [running]:
android/soong/ui/logger.(*stdLogger).Fatalf(0xc420082870, 0x5bf74f, 0x14, 0xc42000b680, 0x2, 0x2)
ui/logger/logger.go:272 +0x109
android/soong/ui/build.(*Cmd).reportError(0xc42001aa80, 0x683780, 0xc42000b5e0)
ui/build/exec.go:97 +0x12b
android/soong/ui/build.(*Cmd).CombinedOutputOrFatal(0xc42001aa80, 0xc42004bed8, 0x1, 0x1)
ui/build/exec.go:122 +0x6f
android/soong/ui/build.getJavaVersionsImpl.func1()
ui/build/java.go:56 +0x23b
sync.(*Once).Do(0x69a0a0, 0xc42004bf70)
/run/media/szymon/Elements/AOSP/prebuilts/go/linux-x86/src/sync/once.go:44 +0xbe
android/soong/ui/build.getJavaVersionsImpl(0xc420024190, 0xc4200d4000)
ui/build/java.go:57 +0x60
android/soong/ui/build.getJavaVersions.func1.1(0xc420024190, 0xc4200d4000)
ui/build/java.go:43 +0x46
created by android/soong/ui/build.getJavaVersions.func1
ui/build/java.go:44 +0x47

#### failed to build some targets (1 seconds) ####

[user@fedora AOSP]$ make: *** [build/core/dumpvar.mk:113: dump-many-vars] Broken pipe

@xaphanpl Mam zainstalowane OpenJDK 11 jak i OpenJDK 8.

@xaphanpl Dzięki za sugestię, pomogło i się coś nawet zaczęło dziać, niestety dalej sypie błędami. pastebin.com/raw/MTG76zSd
Teraz chyba sobie odpuszczę. Wrócę do tego w następny weekend jak będę mieć czas i ochotę się w to bawić.

@sdebkowski W logu masz "/bin/bash: prebuilts/misc/linux-x86/bison/bison: No such file or directory"
Czyli: "yum install bison" 😉
Ogólnie to ściągawka fedorowa:
fedoraproject.org/wiki/HOWTO_S

@xaphanpl Powiem ci że nawet na to zbytnio nie patrzyłem. Wkejiłem link do pastebin głównie dla siebie bo nie chciałoby mi się tego potem szukać po dysku.
Tak w ogóle to dzięki za linka, może die przydać.

@sdebkowski

I że niby ten AOSP będzie lepszy od LineageOS? 😏
Mam poważne wątpliwości. Pewnie pełno bug'ów i nie wiadomo co będzie działać. Na czym to instalujesz ?

@barszczyk @sdebkowski hmm, ja tam zwykle instalowałem LineageOS ze względu na bugi w systemach producenta, o jakich bugach mowa? ;)

Follow

@m4sk1n Mojej mamie na lineageos ostatnio telefon zaczął sam dzwonić do losowych osób, mimo że ma blokadę ekranu pinem, a parę miesięcy temu domyślny launcher się wykrzaczył.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!