Pinned toot

@m4sk1n Po prostu lubię wraz z moimi braćmi jaszczurami niszczyć ideologią gender tradycyjne polskie rodziny, oraz kontrolować umysły niewinnych polaków promieniowaniem gamma we współpracy z potężnym homolobby chcącym wprowadzić poprawność polityczną.

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Oni są jakimś startupem że o mikroserwisach i "środowisku chmurowym" fandzolą?

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
is it really a decentralized social network if it doesn't have at least one blockchain tho
K 9 N‮ boosted
Did you know that Argentina uses as much electricity as bitcoin? Is Argentina really worth that kind of climate change risk?
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
The existence of foxbox :blobfoxbox: implies the existence of foxbox 360, foxbox one and foxbox series x
K 9 N‮ boosted
> make coinbase account
> 'please give 5 blood samples and the marriage certificate of your grand parents'
> ok
> put money on there
> buy btc
> coinbase immediately blocks me
> 'we need more identification to get you unlocked'

this nonsense is the exact reason why people want to use crypto and not have to rely on these middle men.
K 9 N‮ boosted

"adres cebulowy":

w żargonie sieciowym dowolna domena w krajowej domenie kraju kwitnącej cebuli: .pl.

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

@sp6ina @siloam
Obaj pieprzycie jak potłuczeni. Jeden porównuje orientację do chorób, drugi pitoli o homoseksualizmie jako o zaburzeniu, do którego "można zachęcać".

Owszem, homoseksualizm jest normalny - czy wam się to podoba, czy nie. Nikogo nie interesują wasze zaściankowe poglądy smalców alfa, którym się wydaje, że możliwość płodzenia potomstwa jest ich celem życia nadającym mu podniosłą wartość.

"Normalny jest heteroseksualizm gdyż tylko on jest w stanie doprowadzić do narodzin potomstwa" - rozumiem, że wszystkie rodzaje seksu nie prowadzące do zapłodnienia odrzucasz jako nienormalne? Retoryczne.

Jesteście żenujący, a wasze poglądy budzą we mnie odrazę.
Mam nadzieję, że nie mamy tu nikogo homoseksualnego, bo cholernie by mi go było żal - że w miejscu, w którym "mieli być ci mądrzejsi od ogółu" (w końcu Mastodon - ach, jacy jesteśmy świadomi, hop do przodu!) - wdepnęli w takie bagno.

Wrzucam was obu na listę muted, bo nie mam ochoty widzieć tego poziomu - nigdzie. Gdybym chciała mieć do czynienia z takim moralnym dnem, to bym poszła gadać z kibolami, a nie czytała treści na Mastodonie.

@wojgx @lukdrozda

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!