Pinned toot

@m4sk1n Po prostu lubię wraz z moimi braćmi jaszczurami niszczyć ideologią gender tradycyjne polskie rodziny, oraz kontrolować umysły niewinnych polaków promieniowaniem gamma we współpracy z potężnym homolobby chcącym wprowadzić poprawność polityczną.

K 9 N boosted

Aktualny stan: Ubrudziłem kartę SIM Vodafone sosem mięsnym

Naprawdę boli mnie jak Mozilla, jedna z tych niewielu dużych organizacji robiących coś dobrego w internecie z roku na rok niszczy się od środka.

K 9 N boosted
@pk sukces kapitana państwo: bezdomni i inne osoby, które dotychczas nie było stać na telefon komórkowy zarejestrowały numer telefonu
K 9 N boosted

cooking at high altitudes 

K 9 N boosted

Tak Samsung tego mi było trzeba advertising id dla telewizorów

🎵 Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again 🎵

K 9 N boosted
K 9 N boosted

indiegogo.com/projects/paymo-u
Ale po co, dlaczego!? Serio ktoś potrzebuje dodatkowego smartfona tylko do Google Pay? Naprawdę niektóre kampanie crowdfundingowe są dzikie.

K 9 N boosted
K 9 N boosted

So, I just got to the topic of venture capital in a thread and it reminded me that I need to put a warning up here.

Discord won't be around one day.

Learn to use IRC and other forms of communication, because Discord is funded with venture capital. If you want to know more about what's going on, I'm going to explain a bit in the replies.

K 9 N boosted
K 9 N boosted

Inni ludzie: robią cokolwiek ze swoim życiem

Ja: słucham Never Gonna Give You Up 23 grudnia o 22:00, Wesołych świąt!
youtu.be/dQw4w9WgXcQ

K 9 N boosted
Is your FOSS project mascot even real if it's not in SuperTuxKart?
K 9 N boosted
K 9 N boosted
Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!