Pinned toot

@m4sk1n Po prostu lubię wraz z moimi braćmi jaszczurami niszczyć ideologią gender tradycyjne polskie rodziny, oraz kontrolować umysły niewinnych polaków promieniowaniem gamma we współpracy z potężnym homolobby chcącym wprowadzić poprawność polityczną.

K 9 N‮ boosted

@BadAtNames
@wobf the viwus is fake, hewe awe muwtipwe pieces of evidence to pwove this
whowe thing is a huge hoax. the ewite awe using this hoax to gwab powew and
cweate theiw new wowwd owdew. ibb.co/awbum/deaz0a

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
nie ma to jak przed zmianą czasu iść spać koło pierwszej w nocy, a po zmianie czasu iść o drugiej bo tak, jebać te zmiany czasu i to wszystko, dajcie mi kurwa UTC+1 na cały rok
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

re: cloudflare 

K 9 N‮ boosted

Wow it looks like CloudFlare's new CAPTCHA both requires Javascript 100% and requires disabled people to sign up and set a browser cookie. And signing up requires solving a CAPTCHA. So fuck disabled people I guess.

K 9 N‮ boosted

@gnome and KDE deepen their commitment to work together and unveil KNOME, a new desktop that brings users the best of both worlds:

knome.org

K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

RT @magda_space@twitter.com

Mój największy uśmiech od początku tej pieprzonej pandemii. Ktokolwiek to stworzył, DZIĘKUJĘ ❤️

🐦🔗: twitter.com/magda_space/status

K 9 N‮ boosted
fuck it UTC+1 should be all year round
K 9 N‮ boosted
K 9 N‮ boosted

Dlaczego ungoogled-chromium nie ma jeszcze w repozytoriach każdej dystrybucji Linuxa, DLA CZE GO!?

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!