Czy tootowanie z terminala ma jakiś głębszy sens? Tak poza tym, że się da.

@jaczad Ja ostatnio trochę testuję z tego powodu, że mam wtedy dużo większe szanse na nie wciągnięcie się w scrollowanie, dzięki dużo skromniejszej stronie wizualnej.

Ja próbuję, ale wysłać umiem, a interakcji już nie umiem zrobić. Czegoś nie ogarniam. Teraz odpisuję z przeglądarki:)
@rogatywieszcz

Follow

@jaczad

Ja teraz też odpisuję z przeglądarki. Jak piszę z terminala to własnie o to mi chodzi, żeby interakcja była utrudniona, bo mam problem ze skupieniem się.

Ale toot umożliwia interakcję całkiem nieźle, da się przeczytać powiadomienia i na nie odpisać a i załączniki też można włączyć, tylko już w przeglądarce się otwierają.

Wolałbym nawet jakieś inne znaleźć narzędzie, które umożliwia jedynie wysyłanie. Czego Ty używasz?

@rogatywieszcz @jaczad ja ostatnio zaczołem używać a. zupełnie nie podszedł. Tut wydaje się sensowniejszy.

@seachdamh @rogatywieszcz @jaczad „toot tui” vs „tut”, dla mnie pierwszy wygodniejszy. Samego „toot” z lini poleceń to używam rzadko, tylko tego z tekstowym interfejsem. Wtedy nie widzę obrazków.

@szczezuja Tego tut chyba nie ma na MacOS. TUI mam, ale mi nie leży.

@szczezuja @seachdamh @jaczad
Ale w toot tui chyba nie załączysz obrazka? Czy się mylę?

W Toot dołączysz. Dokładniej - wyślesz obrazek. Nie wiem, czy da się zrobić post z obrazkiem.
@rogatywieszcz @szczezuja @seachdamh

@jaczad @szczezuja @seachdamh

W toot się da dołączyć obrazek, dodać opis, ustawić widoczność... wszystko jest. Ale w toot tui nie wiem.

Zazwyczaj używam przeglądarki lub aplikacji na smartfonie. Nawet wymyśliłem, że zrobię sobie na MacOS taką kolejkę, że otwiera mi się okienko do wpisania tekstu, który potem jest przekazywany do Toot do wysłania. Nie dałem rady, bo tam trzeba dorobić Apple Script. Bez tego nie można wywołać polecenia z terminala. Eweuantalnie ja nie potrafię:)
@rogatywieszcz

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!