RT @macieJasinski@twitter.com

Dzisiaj dzięki @it_czas_dzialac@twitter.com, dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak F-Droid. Open-source'owe apki które robią to co mają robić i są pozbawione trackerów. Po tym podcaście mam ochotę wywalić całkowicie Google Play (i zainstalować Aurorę 😉)

youtube.com/watch?v=vLyH7yhd3N

🐦🔗: twitter.com/macieJasinski/stat

@midline Mimo, że F-Droida znam i używam głównie właśnie jego od dawna, z zainteresowaniem wysłuchałem. Sprawdziłem KDE Connect, ale niestety jedyna funkcjonalność, która mnie nęciła, czyli odpisywanie na smsy z komputera, nie chce mi zadziałać. (Nie działa też wzbudzanie alarmu na telefonie z komputera ale to akurat nie jest mi potrzebne). Działają natomiast gadżety z w rodzaju kierowania kursorem z telefonu.

@rogatywieszcz co do SMSów, jest zamieszanie na Gnome3, z jakiego środowiska korzystasz?

@rogatywieszcz a jakie pakiety od kdeconnect masz zainstalowane? o i jaką posiadasz dystrybucję?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!