Widzę że znów mamy wysyp polskich instancji. 🙂

@xaphanpl A to dobry moment, by zapytać jaka jest geneza nazwy naszej instancji? 😅

@JaroslawSadowski ależ to jest rzecz dawno znana. 🙂 101010 to jest w systemie dwójkowym zapis cyfry 42, a to już "wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę".

@xaphanpl No ja jestem tu świeżutki, więc nie znam historii. Wpadłem nawet na to, by sprawdzić co się stanie po po wisaniu tu binarytotext.net/ ale nie stało się nic :) Dzięki za wytłumaczenie

Follow

@JaroslawSadowski
Haha a nie wpadłeś żeby wpisać po prostu 101010 w wyszukiwarkę? :D ja się tak dowiedziałem swego czasu
@xaphanpl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!