Follow

Polska służba zdrowia to farsa.
Wiem wiem, wszyscy wiecie.
Ale warto o tym pamiętać zanim się zachoruje. Nie znajdziesz tam pomocy, a na pewno nie na czas. A płacisz na nią co miesiąc.

@rogatywieszcz Zawsze gdy potrzebuję się udać do lekarza idę prywatnie, na szczęście jak dotąd mogłem sobie na to pozwolić. Znacznie więcej pieniędzy odprowadzam do NFZ-u niż wydaję na prywatnych lekarzy i jak dotąd kompletnie nic z tego nie miałem. To chora sytuacja. Może kiedyś ulegnę jakiemuś poważnemu wypadkowi i będę potrzebował pomocy w szpitalu, czego koszty są wysokie, i wtedy NFZ może się przydać.

@rogatywieszcz Chyba, że akurat będę chwilowo bez pracy i paręnaście lat regularnego płacenia składek nie będzie nic znaczyło, bo akurat w tym momencie ubezpieczenia miał nie będę i będę musiał za wszystko zapłacić z własnej kieszeni. ;) To też jest chore.

@pk
Nie dostałem powiadomienia że pisałeś. No ale nic dodać nic ująć. To samo myślę.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!