Logo Mastodon dla instancji 101010.pl

Może komuś się przyda do czegoś, więc proszę kopiować i rozpowszechniać. Do użytku przy promocji, na tapetę, do umieszczania na różnych grafikach (również w roli sygnatury) i tak dalej. Logo jest wykonane w pliku rastrowym, ale mam wersję w większej rozdzielczości (proszę pisać, jeśli potrzeba).

Popieram koncepcję sygnowania grafik w celu promocji Fediverse (hasztag ).

Follow

Wymieniłem wiadomości z kuratorem instancji mastodon.art. jasno napisał że nie zdejmie bana jeśli 101010 nie blokuje za samo posiadanie poglądów, których nie chcą tam widzieć i że jest to celowo stworzony safespace. Obawiam się, że nic się tu nie zmieni. Wolność słowa jest przez niego/nich (bo wypowiedział się w liczbie mnogiej) postrzegana jako coś negatywnego.

Zastanawiam się czy są jakieś kroki które realnie dałyby jakieś rezultaty w takich sytuacjach ale nie widzę nic takiego. Społeczność takich instancji najwyraźniej sama tego chce.

@pavel
@xaphanpl

@rogatywieszcz @pavel @xaphanpl no to tam przy rejestracji trzeba się wyspowiadać ze wszystkich poglądów wtf

Znajomy już otrzymał informację o tym, że bezpodstawne blokowanie 101010.pl nie zostanie zniesione. Wkurzył się i wspomniał coś o zmarnowanym czasie. Zdecydował się migrować na inną instancję, pójdzie sobie z mastodon.art na photog.social i po kłopocie.

@rogatywieszcz @xaphanpl

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!