Show newer

I was talking with my friend yesterday and I have some question to you Fedi:

...am I the only one who thinks that The Witcher: Nightmare of the Wolf on Netflix is a great movie?

Hello, I’m the reel2bits project main developper (a #FLOSS self-hostable #soundcloud like with #ActivityPub federation).

It’s written in python/flask/vuejs and I need help because of health issues I’m unable to work a lot on it anymore, if you are interested to help me on some of the issues and more specially the ActivityPub part, you can contact me through:

the project matrix channel
the issue tracker
this account

boosts appreciated, thanks.

ok guys i need your help with something :pepestudy:

i may have started working on my selfhosted livestreaming / movienight platform again, and i’m thinking about screwing web browsers and just building a native client app to get fancy stuff like a player that doesn’t suck, softsubs, more codecs, good (optional) p2p, etc.

do you think you and your friends / community would generally be willing to download something to join a stream, or is that too much to ask in ‘21?

(boosting encouraged :boost_ok:, i’d really like to get more people’s views on this)

Przy okazji rozmowy ze znajomą Ukrainką naszło mnie na ciekawą dyskusję na Fedi.

Polacy to fajne osoby, ale w rozmowie należy unikać tematów polityki, religii i seksualności. Zgadzacie się czy nie? ;)

Moja opinia:
Polityka to kij w mrowisko. Ogromna większość ludzi o poglądach politycznych nie dość, że uważanych na świecie za niezwykle niszowe, to jeszcze w niezwykle radykalnych wersjach.

Religia? Ok, ani razu nie odczułem dyskryminacji przez mój ateizm (i nie radzę - gryzę), ale no też tematu nie poruszam.

Seksualność? Patrz podpunkt polityka: skrajnie prawicowe (lub skrajnie lewicowe, chociaż ci są o wiele cichsi od tych pierwszych) poglądy wielu osób też skreślają ten temat w większości.

Przez przypadek udało mi się dziś postawić serwer . Okazuje się, że mają nieco błędów w dokumentacji ale jakoś to poszło za n-tym razem. Człowiek najlepiej się uczy na błędach (swoich i cudzych). W każdym razie... póki co nieoficjalnie prezentuję: mobilizon.pl 🥳
Rejestracja jest otwarta więc jeśli jesteście chętni to zapraszam do testowania. Na tę chwilę nie obiecuję jednak że wszystko będzie działać 😛

Poszukuję osób, które:
1. znają dość biegle angielski i
2. mają w sobie żyłkę poety.

Przydałaby mi się pomoc z przetłumaczeniem pewnego tekstu napisanego w formie rymowanego wiersza na język polski do projektu FOSS.

Z góry dziękuję za pomoc :)

Again I'll write my question in English as hopefully more people will notice this post (besides everyone of my followers know English even if they are Polish so whatever xD).

I know only two languages: Polish as my mother tongue and English. A few months ago I decided to learn Esperanto. This language is simple, pleasant to learn and sometimes even more logical than English.

However when I speak to my friends and family they are always like "why do you learn that language? No one actually speaks it!" which actually pisses me off just a little (don't worry @teetotaller - I'm not talking about you - you just kindly asked :D).

As an English teacher I personally think that there is no such thing as "wasting your time learning language". If there is at least one person in the world that speaks certain language it's fine (in terms of Esperanto there are around 1,000 "native speakers" and less than 200,000 speakers who know Esperanto as their second language).

Personally what do you think about the idea of learning Esperanto? Do you have any personal experience with this language? Or did you meet any Esperantists?

Finally they released the second season of Kobayashi-san Chi no Maidragon <3

We've waited for so long...

Translating Battle for Wesnoth to Polish.

That's one of few projects that actually makes translations so easy! Just using .po files and POEdit and that's it. No screwing around with Notepad++ and bullshit like that.

Why can't all programmers write their software in way that makes translators life much easier?

#askfediverse

Hi fedi, I am going to write a guide to choose a fediverse instance. If you're on a public one, can you review it? Some hint questions, but don't feel limited by them:

- Is the local timeline active?
- Are people friendly?
- What topic do people often talk about?
- Is there a diversity in points of view or or do you feel more like an echo chamber?
- Anything noteworthy not in the about page?

Boost appreciated

(See also my notice below)

Czy pisałem kiedyś że kocham Regio? Opóźnienie 40 minut i klima na maksa w pociągu. Jak jutro na szczepieniu będę zakatarzony to się wpienię 😁

Może faktycznie mogłem jechać autem 😁

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!