Zalegałem z dokumentami ZUS. Dostałem maila z przypomnieniem jeszcze zanim pojawiły się jakieś negatywne konsekwencje. Dzwoniłem na infolnię, żeby się upewnić czy czegoś jeszcze mi nie brakuje - dodzwoniłem się szybko i miła konsultantka bardzo dokładnie mi wyjaśniła kwestie co do których miałem wątpliwości.

Ja nie mówię, że urzędy w Polsce są świetne - co to, to nie - ale bywa dobrze.

@grzgrz Zdarzają się tam ludzie, jak wszędzie ;)

Chociaż faktycznie znajomy miał staż w bodajże archiwum to spotkał się ze starymi pracownicami wyznającymi zasadę, że, tutaj dokładny cytat, "petent to Twój największy wróg".

Może trafiłeś na jakąś młodą pracownicę nie spaczoną jeszcze tym negatywnym podejściem :)

@robert_wolniak nie spaczoną "jeszcze"? A może "już nie spaczoną"? Wolę myśleć, że urzędy starają się choć trochę poprawiać standardy.

Follow

@grzgrz Dopóki te stare, pokomunistyczne dziadki nie pójdą na emerytury albo nie wymrą, może być z tym ciężko.

Ale miejmy nadzieję, że tak jest :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!