I am extremely hyped for The Battle for Wesnoth (don't ask me why I decided to play it now and not in the past) and I just fall in love with this song (FYI it's called "Still Another Wanderer").

How come that so good game with so great soundtrack is free software and still has a huge popularity?

@robert_wolniak No kurde… 3 dni temu zacząłem grać w BfW! Fajna, aż żal, że urlop mi się kończy 😉

Follow

@mrk Mówisz, że Ty też? :D

Ogólnie kuszą mnie jakieś wspólne rozgrywki z ludźmi z fedi :D

· · Web · 2 · 0 · 0
@robert_wolniak @mrk wesnoth mial fajne mp mapy survival mode itd ostatnio co gralem (lata temu).

@fluffy @mrk Widziałem właśnie Twoje tooty na temat tej gry :) obczaję w wolnej chwili! ;)

@robert_wolniak Póki co rozpocząłem drugą kampanię i ogarniam strategię. Na ten moment trudno mi się zadeklarować, ale jeśli czas pozwoli, to można faktycznie coś pokombinować w kwestii rozgrywek 🙂

@mrk Ja póki co po kampaniach trochę skaczę, ale coś tam pomału idzie. Sporo trzeba główkować która jednostka do czego i czy ogólnie dane jednostki się opłacają na konkretnych przeciwników.

Jakbym organizował granie to wrzucę o tym post :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!