Follow

Postanowiłem w roku 2021 więcej czytać, więc czas na kolejny zakup nowości wydawniczych.

Tym razem w przedsprzedaży zamówiłem sobie "Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat" autorstwa Matt'a Alt'a. Chyba jednak po przeczytaniu genialnego "Masters of Doom" zaczynam mieć słabość do fajnie napisanej literatury faktu.

Ktoś też sobie ostrzy zęby? :)

lubimyczytac.pl/ksiazka/495125

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!