Follow

Cześć!
Tak tylko przypomnę, że to już dzisiaj o 21.00 umawiamy się na w Quake World. Link do mojego wpisu przypomnę: 101010.pl/@robert_wolniak/1055

· · Web · 1 · 0 · 1

@xaphanpl Dziwne oO powinno działać bez problemu. Spróbuj z czystym ezQuake też. Może problemy są z tą wersją programu. ezquake.com/

@robert_wolniak jest postęp. Odpala się i nawet mapy ładuje, tylko że nie działa myszka 😂
Nie chce mi się dziś walczyć z tym. Odpuszczę sobie dzisiejsze spotkanie. Pewnie jeszcze kiedyś będzie okazja wspólnie się pozabijać. 🙂

@xaphanpl próbowałeś +mlook wpisać w komendę? :D

Najstarsze rozwiązanie xD

@xaphanpl wiesz co... najwyżej przed grą wejdź na Discorda - może ktoś od Nas będzie miał pomysł jak to rozwiązać :) Jeśli chcesz jasna sprawa.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!