I got a new book. I gotta admit, Polish edition of Fate Core System looks gorgeous! I might finally have a reason to actually come back to playing/DMing tabletop RPGs 😆

@solidsanek Feel free to send me some replays if you want to have some analysis ;) I used to play SC2 and I reached Plat 3 so I might give some advice or two.

It wasn't easy but I did it. 6 hours of work. Please, never give me puzzles for Christmas 😁

Hi!
onFOSS LAN event started today!
I am going to stream their teeworlds tournament in less than 20 minutes!

onfoss.hribhrib.at/timetable.h

Starting at:
🇪🇺 CET: 16.20
🌎 UTC: 15.20

See you there!
twitch.tv/opensource_gaming

#foss #tournament #streaming #teeworlds #twitch #opensource #stream
#gaming

How does people in the south hemisphere celebrate Christmas? Its not even cold in there.

It must feel super weird to listen to Christmas carols talking about snow and all that while in swim wear chilling at the sun.

Here we are!
🎉✌️ #Mobilizon v2 has just been released ✌️🎉

We hope you 'll be able to free your events & groups from the clutches of Facebook 😉

Read about a year of improvements from your feedback here :

framablog.org/2021/11/23/mobil

ak tak Wasz powrót na uczelnię lub do szkoły?

Ćwiczenia ćwiczeniami, jednak tzw. "social life" jest bardzo ważny do prawidłowego funkcjonowania!

Wiadomo! Każdy z nas ma inne zapotrzebowania na spotkania i rozmowy z innymi ludźmi ;)

Ja na szczęście po roku zdalnych zajęć, już się przyzwyczaiłem i takie życie studenckie to coś za czym tęskniłem!😍

How are you getting back to university or school?

Exercises with exercises, but the so-called "social life" is very important to function properly!

Of course! Each of us has different needs for meetings and conversations with other people ;)

Fortunately, after a year of remote classes, I've already got used to it and this student life is something I've been longing for!😍

:void::mario_heart::33::void::void::void::void::void::void:​​:void::void:​​:mario_star:​​:void::void:
:void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::block3::void::void:
:void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::void::void:
:void::void::void::void::void::void::void::void::coin_:​​:void::void::void::void::void:
:void::void::void::void::void::void::void::void::block_::block3::block4::block3::block4:​​:void:
:void::void:​​:mario_jump::void::pipeul::pipeur:​​:void::void::ablobattentionreverse:​​:void::void::void::void::void:
:void::void:​​​:void::void::pipell::pipelr:​​:void::void::mario_mushroom:​​:void::void::void::mario_flower::void:
:block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2:
:block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2::block2:

Polskie Fedi, poradźcie.

Dla ciotki nauczycielki szukam jakiejś dobrej kamerki do komputera w granicach od 50 do 150 zł. Raczej wielkich cudów nie musi mieć: byleby uczniowie ją widzieli w miarę solidnie.

Jakieś typy?

No to Diuna obejrzana.

Solidne widowisko. Polecam - solidne 8 na 10! 😉

Pytanie głównie do adminów polskiej cześci Fedi.

Czy ktoś w najbliższym czasie planuje założyć polską instancję Lemmy'iego, która będzie mniej anarchistyczna od Szmera?

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!