zastanawiam się jeszcze co zrobić z kontem do pisania po polsku. domena w moim przypadku jest trochę ironiczna...

kto naklejkami wojuje, ten od naklejek... się pewnie przez jakiś czas nie odpędzi

niszczenie świadomości swojej płci? mam jeszcze większą niż wcześniej. i widzę ludzi, którzy czują podobnie do mnie.

nie wycofamy się z walki o równe prawa dlatego, że wam się to nie podoba, dlatego że będziecie tworzyli "strefy wolne" od naszej społeczności, czy dlatego że jesteśmy atakowani fizycznie przez kiboli.

walkę o równe prawa w pokojowych zgromadzeniach nazywa się "terrorem", który trzeba powstrzymać dla "dobra" osób zaangażowanych.
w końcu jak wiemy, osoby LGBT mają najlepszą sytuację w krajach, gdzie nie mogą się wypowiadać na swój temat - w Rosji, Arabii Saudyjskiej, Tanzanii…

pamiętajcie, w polsce nie ma homofobii bo to tolerancyjne i normalne państwo

homofobia, wykop.pl 

homofobia 

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!