Pinned toot

Blokowanie reklam to twój własny obowiązek dla prywatności i, jak się okazuje, również zwyczajnego spokoju. Reklamy mieszają w głowie. Są zanieczyszczeniem - wizualnie i w umyśle.

Firefox: addons.mozilla.org/en-US/firef
Chromium: chrome.google.com/webstore/det
Opera: addons.opera.com/en/extensions

I dla samego YouTube na Androidzie:

Otwarta alternatywna aplikacja: f-droid.org/packages/org.schab
Przerobiona oficjalna aplikacja: vanced.app/

Pinned toot

cześć, to znowu ja. tak, znowu.
tu @selfisekai, tylko mastodon.com.pl jebło i nie wstaje już od iluś dni.

zastanawiam się jeszcze co zrobić z kontem do pisania po polsku. domena w moim przypadku jest trochę ironiczna...

so here I go.
I'm gonna be trans feminine, switching my nickname and for this reason, switching to @selfisekai.
I'd be thanks for using she/her pronouns, but I just won't care if you use others.

I just hope I won't regret it. still closeted to all irl friends.

Brzydkie słowa 

kto naklejkami wojuje, ten od naklejek... się pewnie przez jakiś czas nie odpędzi

Polish trans rights 

zbieramy podpisy do petycji przeciwko szkodliwej ideologii CMYK.

RED GREEN BLUE NORMALNE KOLORY
reddit.com/r/polska_wpz/commen

ciekawe jest to, że o potrzebie edukacji mówi osoba, która sprzeciwiała się wprowadzeniu edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO, a same standardy nazywała "pedofilskimi"

Show thread

niszczenie świadomości swojej płci? mam jeszcze większą niż wcześniej. i widzę ludzi, którzy czują podobnie do mnie.

pl pol 

nie wycofamy się z walki o równe prawa dlatego, że wam się to nie podoba, dlatego że będziecie tworzyli "strefy wolne" od naszej społeczności, czy dlatego że jesteśmy atakowani fizycznie przez kiboli.

to dla mnie wyjątkowo smutne, że takie słowa słyszymy od osoby związanej z ministerstwem sprawiedliwości.

Show thread

walkę o równe prawa w pokojowych zgromadzeniach nazywa się "terrorem", który trzeba powstrzymać dla "dobra" osób zaangażowanych.
w końcu jak wiemy, osoby LGBT mają najlepszą sytuację w krajach, gdzie nie mogą się wypowiadać na swój temat - w Rosji, Arabii Saudyjskiej, Tanzanii…

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!