Follow

Moi mili, pamiętacie obiecaną promocję ebooków? No to wreszcie udało się załatwić :) W sklepie wydawnictwa IX macie podarunek specjalnie dla Fediverse: kod dający zniżkę 8 (osiem) złotych na wszystkie ebooki, co oznacza, że możecie kupować elektroniczne wydania między 9.99 a 11.99.

wydawnictwoix.pl/sklep/

Kod ważny do 10 września 2022 roku. Będę przypominał o nim czasami, bo może ktoś akurat przegapi, albo chce kupić dopiero za jakiś czas.

W sklepie: dużo horrorów, weird fiction, SF i fantasy. Postaram się przekopiowywać parę opisów dostępnych pozycji.

Proszę bustujcie dla zasięgu :)

· · Web · 4 · 15 · 9

@Mateusz Jeszcze powrzucam parę opisów powieści w tym tygodniu - aczkolwiek uprzedzam, że czytałem z nich tylko dwie (oprócz swojej :D )

@rdarmila kupiłem diabła ;) zobaczymy... Możliwe że nie będę miał zbyt dużo czasu na czytanie

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!