"Niesprawiedliwość" - jedno z tych słów, które dla każdego znaczą co innego. Był kiedyś taki eksperyment (szczegóły może pokręciłem, ale ogólny wydźwięk na pewno nie), w którym dzieci najpierw pracowały nad wspólnym celem, a potem w nagrodę dostały czekoladę, którą miały się podzielić. I te, które pracowały najwięcej, uważały za sprawiedliwe, by więcej czekolady dostawały te, co więcej pracowały. Te, które się leniły, uważały to za skrajną niesprawiedliwość. Sprawiedliwy podział dla nich to było "dla wszystkich po równo".

W dyskusjach na sieci, w czasach gdy jeszcze lubiłem takie dyskusje, trafiałem na ludzi dziwiących się "jak możesz wspierać tak niesprawiedliwe rozwiązanie?". Tyle że ja właśnie z mojego punktu widzenia wspierałem sprawiedliwe rozwiązania i sprzeciwiałem się niesprawiedliwym.

Follow

Hmm nie mogę znaleźć tego studium. Zamiast tego znalazłem kilka takich, w których dzieci biorą pod uwagę wkład pracy własnej partnera/ki przy dzieleniu się z nimi - AAAle rzadko dają więcej drugiemu niż sobie.

· · Web · 1 · 0 · 0

hmmm przekopałem się przez kilka stron google'a i wciąż nie mogę znaleźć studium, za to znalazłem kilka mu przeczących. Czyżby przypadek typu "Shazaam" ?!

Jedno ze znalezionych studiów:

"Children kept fewer stickers in trials in which they had contributed less than in trials in which they had contributed more than the partner, showing that they took merit into account. __Few children, however, gave away more than half of the stickers when the partner had worked more.__ "

journals.plos.org/plosone/arti

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!