Follow

@xaphanpl @mkljczk
Studenci politechniki robią pracę inżynierską o mastodonie. Dodają sporo małych ficzerków, niektóre mogą się spododać. Pierwszy ficzerek to wizulizacja wątkowania:

· · Web · 7 · 5 · 10

@xaphanpl @mkljczk Drugi ficzerek to możliwość importowania listy zablokowanych użytkowników bezpośrednio od innego użytkownika:

@xaphanpl @mkljczk trzeci to ułatwienia przy tworzeniu list - podpowiedzi. Co wy na to?

Zwłaszcza wątkowanie chętnie bym widział na 101010 ...

@rdarmila Niech pchają do głównego repo, a jak nie zostaną przyjęte to wtedy do naszego. :)
Ja bardzo chętnie.
@mkljczk

Ciekawe. Widziałem zapotrzebowanie na taką funkcję wśród bardziej wrażliwej części społeczności. Listy zablokowanych stają się de facto publiczne, czy taki import musi być zatwierdzony przez obie strony?

@xaphanpl

@rdarmila @xaphanpl @mkljczk tutaj byłbym bardziej wdzięczny za możliwość importowania listy serwerów i użytkowników do blokady z zewnętrznego źródła w ogóle (np. githuba czy innego repo) na zasadzie takiej jak np. z listami do adblocka. Wrzucam linka do odpowiedniej listy (albo agregacji list) i zapominam. A to mi się samo ściąga, akyualizauje i ładnie ewentualnie wyświetla informację o tym że nastąpiła aktualizacja (i daje możliwość podejrzenia "zmian")

@mkljczk
Nie tylko, wielokrotnie już ludzie pisali. Mi też by ta zmiana odpowiadała.
@Dobromir_Sosnierz @xaphanpl @rdarmila

@rdarmila @xaphanpl @mkljczk o super, sam chciałem robić coś o mastodonie w ramach inżynierki, ale zostałem przegłosowany przez pozostałe osoby z zespołu

@rdarmila @xaphanpl @mkljczk Tu jest fork, który przyjmuje nowe pomysły chętniej niż oryginał (chyba dlatego powstał...): github.com/magicstone-dev/ecko i nawet pakiet do yunohosta zrobili: c4.social/@weex/10734506671055…
@miklo @rdarmila @xaphanpl tak, jest kilka forków bardziej otwartych na wkład z zewnątrz

@pronto @rdarmila @xaphanpl @mkljczk o, byłoby super, żeby poprawili wątki, szczególnie wielokrotne wspominane widzenie tylko części wątka w zależności na jaką wypowiedź w nim klikniesz.

@rdarmila @xaphanpl @mkljczk Jest do tego wątkowania jakaś biblioteka czy piszą to od zera w css i js?

@siloam Mastodon jest napisany w React.js. Samo takie wątkowanie to nic o wybitnie skomplikowanej logice
@rdarmila @xaphanpl
@siloam Pewnie choćby dlatego, że mikroblogi jak Twitter nie wyświetlają wątków w ten sposób 🤔

@xaphanpl @rdarmila

@mkljczk @xaphanpl @rdarmila Twitter chyba jakiś czas temu już zaczął, albo jakieś eksperymenty widziałem. Ogólnie takie drzewko to dla mnie bajer ;)

@siloam @mkljczk @xaphanpl Nie wiem jeszcze, w sumie nie pytałem, jak by to wyglądało przy większej liczbie zagnieżdżeń oraz na urządzeniach mobilnych.

@mkljczk @xaphanpl Yup. Dostałem email z opisem planowanych featurów:

"1. Wątkowanie
2. Importowanie list blokowanych od innych użytkowników, z ręczną aktualizacją
3. Streaming
4. definiowane list wg hashtagów, użytkowników, instancji
5. Zdalne konto - wysyłanie z jednego konta tootów na kilka kont jednocześnie
6. podpowiedzi przy tworzeniu list

planowane:
1. ustawianie w preferencjach wyglądu zakładek
2. dodatkowa widoczność tootów ograniczonych tylko do lokalnej instancji
"

Tyle wiem.

Z ostatnim wymienionym wiem, że nie przejdzie, kilkukrotnie pull requesty z lokalnymi wpisami pojawiały się, ale chyba jednak nikt nie chce tej funkcji

Nikt decyzyjny. Eugen ma dość spójną wizję projektu, co do prawie każdy zaangażowany ma ogrom zastrzeżeń, lecz jednak udało się mu stworzyć najbardziej wygodną i przyjazną nowym użytkownikom sfederowaną platformę społecznościową. Można argumentować przeciw lokalnym wpisom choćby tym, że funkcja ta będzie zachęcać do tworzenia kont na wielu instancjach, co przeczy logice federacji.

@mkljczk @xaphanpl Z jednej strony tak, ale z drugiej strony widoczność "lokalna" wspiera "lokalne" społeczności i "lokalne' więzy. które przecież bynajmniej nie muszą oznaczać niszczenia więzów wyżej. Wprost przeciwnie - możliwość tworzenia bardziej zwartych lokalnych społeczności może oznaczać strukturę bardziej przyjazną.

Ale przekażę uwagę do znajomego.

Tu niestety musiałbym odwołać się ponownie do wizji autora Mastodona. Choć nie zgadzam się z wieloma komentarzami po wydaniu aplikacji Mastodona na iOS — konkretnie chodzi o brak lokalnej osi czasu — ktoś słusznie zauważył, że Eugen traktuje instancje tak, jakby były po prostu bramkami do tworzonej przez niego sieci, które przy okazji robią mu za darmo moderację. Właściciele instancji mają niewielkie możliwości dostosowywania ich choćby wizualnie (chyba nie zmienią nawet logo w interfejsie, ale nie pamiętam) w porównaniu z np. Pleromą, gdzie łatwo utworzyć własny motyw wizualny, dostosować układ interfejsu czy pozmieniać wszelkie limity. Tworzenie unikatowych społeczności zostało gdzieś na boku.

@mkljczk @xaphanpl No cóż, nic nie szkodzi zrobić forka lub instancję mastodona niekompatybilną z głównym repo.

Powiem, że mi ta wizja Eugena federacji jak streszczona przez Ciebie ma dla mnie niewielki urok, a wręcz mnie odstręcza.

Nie została ona wyrażona wprost, lecz odnoszę takie wrażenie. I z perspektywy rozwoju projektu, zdobywania popularności itd. może jest to słuszny kierunek, choć nie jest mi bliski.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!