Jak wygląda Polska na tle regionu (kraje postkomunistyczne, europa środkowa i wschodnia), śmierci na CV19/100k

Na wykresie Polska, Rosja, Rumunia, Litwa, Słowacja, Czechy,

Zaraz dorzucę taki sam wykres, dla innych krajów regionu.

ig.ft.com/coronavirus-chart/?a

Na koniec, żeby nie było optymistycznie: tym razem Polska na tle krajów bogatszych, z Europy zachodniej. Do października nie było źle, teraz żal patrzeć. Polska, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia - Polska najwięcej śmierci na sto tysięcy (średnia krocząca z siedmiu dni).

ig.ft.com/coronavirus-chart/?a

@rdarmila chwali się, że zacząłeś od porównywania podobnych do siebie krajów, ale dlaczego pionowa oś jest ucięta i co na niej jest?

@kmic Liczba śmierci na sto tysięcy (średnia z siedmiu dni) - uciąłem, bo po to jest link, by wejść na stronę i tam sprawdzić.

@kmic Yup, mniej więcej. Wyszło mi 0.4 a nie 0.42 ale pewnie się gdzieś machnąłem przy liczeniu.

@kmic Weryfikacja wg danych stąd
medicover.pl/koronawirus/staty

- faktycznie się machnąłem, przeliczyłem drugi raz i wyszło 0.418421... czyli mniej więcej 0.42, jak na wykresie :D (liczba zgonów 15.11 - liczba zgonów 8.11)

@rdarmila teraz widzę, że te państwa, które są *dzisiaj niżej* miały falę we wrześniu, kiedy u nas praktycznie nic się nie działo. Czyli sumarycznie jest praktycznie to samo.

Follow

@kmic Tam masz przełącznik "cumulative" i można manipulować datami. Łącznie od 1.09.2020 Polska jest na 3 miejscu w gronie tych sześciu wybranych krajów. W kwietniu przebiliśmy Hiszpanię i Francję. Od września 2021 na oko trudno powiedzieć, ale chyba mniej-więcej tak, przynajmniej w sensie, że nawet jeżeli nie jest to dokładnie tak samo, to różnice nie są duże. Ale u nas dopiero zaczęło rosnąć - i to w sumie najwięcej tylko w jednym regionie kraju (przynajmniej tak było, gdy ostatnio raz sprawdzałem).

· · Web · 1 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!