Still ten days to purchase calendars.

Here's a WIP for Irmelin Sandman Lilius's "The Unicorn". Original illustration by Julita Karwowska-Wnuczak.

#InkedMemories #MastoArt #moa #calendar #calendar2022

Here's the ninth creature for this years calendar. Mister Cosmic Nude.

Info about calendars here (still nine days to order)
jankrycinski.com/projects/zObX

#MastoArt #12MoreCreatures #calendar #moa

Morning!
Last week I was testing my calligraphy skills for #InkedMemories #calendar purpose. I want to make a simple title cover for it.

It's a last week to order a calendar.

#MastoArt #moa #calendar2022

And here's the first illustration in it's final stage. This is how all twelve will look.

#InkedMemories #calendar
#MastoArt #moa #calendar2022

Is anyone from abroad interested in this calendar btw? If yes, I need to make two separate covers. Let me know!

#moa

🇬🇧 April illustration for #InkedMemories. Hope you can tell the book :)

🇵🇱 Kwietniowa ilustracja do „Wspomnień Tuszem”. Mam nadzieję, że rozpoznajecie książkę :)

#calendar
#MastoArt #moa #calendar2022

Two days left!

I'd forgot to show you something :D I'm adding stickers to every calendar. Got plenty so you can get more than one if you want.

Info about calendars:
jankrycinski.com/projects/zObX

#MastoArt #12MoreCreatures #calendar #moa #InkedMemories

#InkedMemories cover, available only in Polish. No lettering inside though so if you're still making your mind, I say go ahead (time till tomorrow including tomorrow) :)

#MastoArt #calendar #moa

Follow

@deerbard może to tylko ja, ale mi "ra" się zlewa w jedną literę i przez sekundę się zastanawiałem, co to są te Fuszemy...

· · Web · 1 · 0 · 0

@rdarmila
„Ra”? :D
W sensie „Rauszem” zamiast „Tuszem”?

Zdaję sobie sprawę, że kaligrafując to w starym stylu narażam okładkę na nieczytelność ze względu na nasze nieobycie z wyglądem liter, ale mimo wszystko zaryzykowałem no i mam :)
„Na szczęście” to tylko dla kilku osób, nie jakiś problem.

@deerbard O rany, tm na początku jest R? :D :D

Przeczytałem Fuszem, potem pomyślałem, że to bez sensu więc to są wspomnienia Fuszera. A to wspomnienia tuszem :D :D

@rdarmila Ahahaha Wspomnienia Fuszera :D
T, na początku drugiego słowa jest T.

@rdarmila
Ja i tak ułatwiłem zadanie jak mogłem dla współczesnego oka rozdzielając litery. Kiedyś pisało się tak
i.pinimg.com/originals/ea/fb/d

@deerbard wiadomo, po to żeby hołota nie nauczyła się za szybko czytać hehe

@rdarmila
Zakładałbym przede wszystkim oszczędność miejsca, szybkość pisania i fakt że dopiero trzeba było wymyślić „jeszcze czytelniejsze pismo niż to”. Aaale pewnie to też? :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!