Follow

Ja rozumiem wolność słowa, jestem za, ale czy administracja mogłaby coś zrobić, by na głównej linii nie pojawiała się regularnie pedofilia?

· · Web · 2 · 0 · 1

@rdarmila Można zdaje się raportować do własnego admina albo admina instancji z której pochodzi konto.

@xaphanpl, masz jakieś inne narzędzia poza naszymi zgłoszeniami lub jeśli sam zauważysz na głównej?

@rogatywieszcz @rdarmila wasze zgłoszenia są najważniejsze i mocno ułatwiają nam pracę. Sami oczywiście jak wyłapiemy coś to też reagujemy, ale ostatnio przynajmniej u mnie jest słabo z czasem na śledzenie tego (12h dziennie w robocie, a jeszcze trzeba poświęcić czas na dom i dziecko).

@rdarmila zgłaszaj posty które widzisz. Wtedy dostajemy automatycznie powiadomienia i od ręki będziemy rozdawać bany.

@xaphanpl @rdarmila sa takie serwery, z których zbanowanie mediów to pierwsze co należy zrobić po odpaleniu instancji

@mkljczk @xaphanpl A masz może listę takich serwerów? Zachowałbym sobie ku pamięci, gdyby ktoś kiedyś stawiał instancję..

@rdarmila @xaphanpl Są prowadzone listy serwerów które na taki content pozwalają, tylko jeszcze można np. odróżnić prawdziwe treści pedofilskie od rysunków, których autorzy przedstawiają te postaci jako mające kilka tysięcy lat, ludzie różnie do tego podchodzą (no ale najważniejsze co mówi prawo). Na liście widziałem serwery, których nie kojarzyłem z pozwolenia na takie treści, więc jeszcze kwestia czy oznacza to przyzwolenie, czy nieaktywną moderację. https://pedoblock.ignorelist.com/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!