Wyspa Henderson to niezamieszkała wyspa na Pacyfiku, administracyjnie podlegająca pod Pitcairn. Jest stamtąd wszędzie cholernie daleko. I jest to miejsce, którego wybrzeże jedno studium uznało za najbardziej zanieczyszczone plastykiem wybrzeże na Ziemi.

earthsky.org/earth/henderson-i

@rdarmila Jakie szczęście, że plastykiem a nie plastikiem... 😀

@rotnicki Hehe. Największe stężenie plastyków na plaży trudno pewnie by było przeżyć :D.

Jeżeli zaś chodzi o materiał, to obie formy (plastik i plastyk) są poprawne.

sjp.pwn.pl/slowniki/plastyk.ht

@rdarmila Mając na względzie poprawność obu form, uwagę moją przykuła ta, która z kolei ma dwa odmienne znaczenia. Uwielbiam zabawy językowe.

Follow

@rotnicki Rozumiem, też lubię zabawy słowami. Zresztą obraz plastyków cieśniących się na plaży mnie mocno rozbawił, zwłaszcza, że wyobraziłem sobie ich wszystkich jako klony mojego brodatego nauczyciela plastyki :D

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!