Follow

Dzisiaj w rozmowie na jednym czacie wpadliśmy w głupawkę i w efekcie machnąłem coś takiego. Jak poszerzyć krąg odbiorców książek Tokarczuk?

· · Web · 3 · 1 · 1

@rdarmila Pasuje do treści prawie w takim stopniu jak przeciętna okładka s-f...

@rogatywieszcz gwoli ścisłości, akurat TEJ powieści o TAKIM tytule Tokarczuk jeszcze nie napisała ;)

@rdarmila A zmęczony jestem, nie zauważyłem drobnej zmiany :)

@rdarmila I myślisz, że autorka by się zgodziła na taką okładkę ?
Wegług mojej prywatnej opinii z którą się nie musisz zgadzać to jedyna rada by pisała lepsze książki ;) Ot po prostu nie trawie jej twórczości i nikt mnie by nie namówił do czytania tego co napisała. A z drugiej strony ciężko poszerzyć krąg odbiorców jej książek skoro jest w miarę popularna i większość ją kojarzy.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!