Show newer

#1988 "Containers" 

All services are microservices if you ignore most of their features.
xkcd.com/1988/

Kup dowolny ekspres do kawy z oferty naszego sklepu i otrzymaj rabat 10% na wszystkie kawy z oferty naszego sklepu. Dostawa ekspresu kurierem gratis.
sklep.kawaolsztyn.pl/

Dzisiaj krótki wpis na temat Silence, aplikacji dbającej o prywatność naszych SMS-ów, enjoy! Podbicia mile widziane 😉
linuxinside.pl/2018/04/silence

Radosław Kierznowski🇵🇱✅👨‍💻's choices:

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!