Follow

Świnka Peppa zabroniona w Chinach. Bo… kojarzy się z przestępczością antyweb.pl/swinka-peppa-chiny/

· Flantter@ASUS · 0 · 0 · 0

@radzio1993 doganiają zachód więc nie ma co się dziwić. Tam też zakazują różnych rzeczy bo rasizm, bo tolerancja i inne niepojęte rzeczy...

@xaphanpl @radzio1993 akurat Chiny to zakazały różnych rzeczy zanim to było modne

@radzio1993 Peppa i inne zakazy to będzie pryszcz w porównaniu z tym co chcą wprowadzić od 2020 roku. Ranking ocen obywateli. Najbardziej wierni, ulegli będą mieli dostęp do bonusów, luksusów, a ci nieposłuszni mogą być ograniczani, karani itd.

@tester0101 @radzio1993 chyba ktoś u nich jest wielkim fanem czarnego lustra

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!