@radzio1993 No ciekawy zwrot u nas w sprawie Huaweia. Aż sam zaczynam się zastanawiać czy coś nie jest na rzeczy, bo wojna USA <-> Chiny jest wiadoma, ale ostatnio coś na jedną firmę dziwnie się cały świat rzuca.
wyborcza.pl/7,156282,24351720,

@xaphanpl Myślałem, że w Polsce zignorują problem, ale na szczęście się myliłem.

@radzio1993 Ciekawostka: „Rzecznik ABW Stanisław Żaryn poinformował polski oddział agencji Reuters, że zatrzymanie Weijinga W. nie ma żadnego związku z firmą Huawei” źródło: telepolis.pl/wiadomosci/wydarz

@xaphanpl Co nie zmienia faktu, że polski rząd powinien rozważyć odsunięcie Huawei od przetargów. W UK nie bez powodu to zrobili (planują zrobić?).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!