Do you cover your laptop webcam?

@robert_wolniak @przecietnylinuksiarz pójdzie "Starting from January 1 2023, all Device Types expect Desktop PC, are required to have Forward-facing camera which meets the following requirements. A rear-facing camera is optional" po za tym myślę że można to na luzie ominąć jakimś wpisem w rejestrze czy inną Windowsową sztuczką

@robert_wolniak e tam, wyjdzie to się oceni. Wprowadzali XP - wieszczono koniec świata, najgorszy system i w ogóle. Wprowadzali 7 - uuu... jakie to ciężkie, toporne, XP taki fajny i super, 10 lat go mam!. Wchodziła 10ka - nie, nigdy nie zrezygnuje z 7ki, przecież ten nowy system to syf i tragedia, kiła i mogiła ...
@kamil05 @przecietnylinuksiarz

@seachdamh @robert_wolniak @przecietnylinuksiarz tak tylko że teraz mamy argumenty żeby sądzić że Windows 11 faktyczne będzie ściekiem np. Renderowane elementów interfejsu jak menu start itp. w edge

@seachdamh @kamil05 @przecietnylinuksiarz To znaczy ja chciałem mieć W11 ale no co poradzić jak mi procesora nie obsługuje i przez to są problemy z updatem? :D

@kamil05 @robert_wolniak Pewnie się da. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego robić (czytaj: nigdy nie będę musiał korzystać z Windowsa 11)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!