A tymczasem chodzą słuchy o możliwej abdykacji antypapieża Francisza. Czyżby moje modlitwy zostały wysłuchane ?

Chyba Kościół już został wystarczająco pokarany tym pontyfikatem i można wreszcie zdjąć z niego tę klątwę.

@Dobromir_Sosnierz aby był antypapież musi być legalny papież ;-)

Ale spokojnie jak mówi przepowiednia obaj zostaną zabici, przez islamitów (łuk) i przez ludzi zachodu (karabin). Będzie zatem wszystko jak będzie ;-)

Follow

@Dobromir_Sosnierz Oj to jeszcze bardziej zakręcone.

Po pierwsze sedewakantyzm nie zawsze musi być powiązany z nielegalnym wyborem. Jeśli już to bardziej pasuje tu donatyzm z powiązaniem postępowania i wiary z urzędem. Ja bym nawet przywołał katolickiego księdza Jana Husa, który za to został stracony (zresztą wielu uważa że zupełnie niesprawiedliwie) że zastanawiał się nad powiązaniem doktryny z urzędem. Co potem zostało ustalone. Biskup w Rzymie nie może sprzeciwić się tradycji i wierze.
Natomiast fakt ważności abdykacji ma sens. Już raz było 3 i jeden się nie poddał procedurze (herbu księżyca) zrzeczenia co niektórzy do dziś wywodzą jako odrębna linia papieży.
Zresztą w Konstancji był jeszcze sobór jako decydent w tej sprawie kto jest a kto nie jest (co szybciutko zostało zakazane przez następnego wybranego papieża).

Zatem ja nie rozumiem formalnie tego wpisu ;-D

· · Web · 1 · 0 · 0

@pronto Ale to są odrębne rzeczy. Sedewakantyzm wywołany odstępnwem od wiary to jedna opcja, kwestia ważności abdykacji — druga. A trzecia jest taka, że, jak napisałem w komentarzu wyżej, użyłem słowa „antypapież” raczej w znaczeniu hiperbolicznym niż ścisłym. :)

@Dobromir_Sosnierz rozumiem, że drogą analogii jak nazwę jakąś konkretną osobę pełniącą oficjalną funkcję dla tego przykładu złodziejem to jeśli powiem, że było to w sensie hiperbolicznym nie ścisłym wszystko jest w porządku? Tak na marginesie tylko 😂 (bo zawsze warto uczyć się nowych sztuczek) @pronto

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!