Nie mogłem udostępnić, bo grafika nie miała tekstu alternatywnego. Muszę jednak Wam to sprzedać.

W Polsce są dwie konkurujące partie. Jedna to PISS, a druga to POO.

Kurtyna!

Follow

@jaczad W Polsce są dwie konkurujące partie. Wolnościowcy (część w Konfederacji) i Lewica (cała reszta)

· · Web · 1 · 0 · 1

@pronto @jaczad wolnościowiec czyli? Bo jeśli syndykalista to się nadal wpisuje w lewicę, jeśli liberał to ważne jaki, bo i liberały mogą być lewicowe? Czy jeszcze coś innego?

@seachdamh @pronto @jaczad Wolnościowcy, czyli osoby które rozumieją wolność w dokładnie taki sposób, jak osoba używająca określenia „wolnościowcy”. Nie mylic z „to nie są prawdziwi wolnościowcy”.

@mkljczk dobryslownik.pl/slowo/wolno%C5
które ze znaczeń w takim razie (i najlepiej też trochę doprecyzować, po liberał który jest socjalliberałem w gruncie rzeczy ma blisko do centolewicy i wtedy raczej nie ma większej konkurencji czego zupełnie nie można tego powiedzieć o "klasycznym liberaliźmie"
@jaczad @pronto

Chyba nie doczekamy się dodefiniowania pojęcia "wolnościowiec". Co prawda pojawiła się próba definiowania przez stwierdzenie, że to są wszyscy ci, którzy nie są wszystkimi innymi oraz przynależność partyjna, ale jakaś taka nieporadna to definicja.
@seachdamh @mkljczk @pronto

@mkljczk @jaczad @pronto @seachdamh
Rozumienie wolności przebiega przez cywilizację. U nas są, aż 3 łacińska, bizantyjska i antycywilizacja.

@mkljczk nie wypowiadaj się bo (UWAGA KLASYK) nie jesteś prawdziwym libertarianinem

@jaczad @pronto @seachdamh

@mkljczk kłamiesz. W Łodzi nic nie ma. Nie ma też młodych libertarian

@seachdamh @pronto @jaczad

@smigol @jaczad @pronto @seachdamh Kandydat na prezydenta RP wprowadził opinię publiczną w błąd na mój temat.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!