@crusom @mkljczk polscy politycy gadają bez pojęcia o 'ideologii gender', a sami są świetnym materiałem dla nauk o płynności tożsamości

@pepemao @mkljczk rel, szczególnie mnie przejście posłanki Lewicy do Porozumienia rozjebało
Najlepiej być po prostu anarcholem i mieć wyjebane, bo w polityce zawsze będzie taki syf, pozdrawiam xD

Follow

@crusom @mkljczk ależ oczywiście, że najlepiej być anarcholem! i tu się zaczynają schody..

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!