Follow

@crusom @mkljczk polscy politycy gadają bez pojęcia o 'ideologii gender', a sami są świetnym materiałem dla nauk o płynności tożsamości

· · Web · 1 · 2 · 4

@pepemao @mkljczk rel, szczególnie mnie przejście posłanki Lewicy do Porozumienia rozjebało
Najlepiej być po prostu anarcholem i mieć wyjebane, bo w polityce zawsze będzie taki syf, pozdrawiam xD

@crusom @mkljczk ależ oczywiście, że najlepiej być anarcholem! i tu się zaczynają schody..

@crusom @pepemao jak ktoś obserwował poseł Pawłowską to widział że trochę tam nie pasuje xd

@crusom @pepemao a czy też Wiosnę i Porozumienie aż tak dużo dzieli 🤔

@mkljczk @pepemao wizerunkowo pewnie tak, polityczne raczej nie

@crusom @pepemao głównie progresywna vs konserwatywna retoryka i postulaty dotyczące osób lgbt przez które elektoraty są niekompatybilne

@mkljczk @pepemao no i Biedroń jest gwiazdą Tiktoka, a Gowin nie

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!